STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

“STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Matematiği veya fen bilimlerini ders olarak değil, edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje. Bunun için belki de en önemli adım disiplinler arası iş birliğidir. Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırmasıdır. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaktadır.

Rota Eğitim Kurumlarında anasınıfından itibaren kodlama, bilgisayar, Lego, laboratuvar ve eğlenceli deneyler, yaşam becerileri dersleri ile STEM eğitimini uygulayan ender kurumlardan birisidir.

Yapılan araştırmalarda ABD, İngiltere, Japonya gibi STEM modelini kullanan çoğu ülkenin ekonomisinin büyüdüğü; aynı zamanda PİSA (The Programme for International Student Assessment) ve TİMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) gibi küresel değerlendirme sınav sonuçlarında da artış olduğu görülmüş. Bundan dolayı birçok ülke STEM modelini eğitim sistemine entegre etmiş durumda.

Rota Eğitim Kurumları STEM eğitimini uygularken sanat, yaratıcılık, spor ve yabancı dili de STEM ekseninde öğrencilerine sunuyor ve eğitim modelinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Rota Eğitim Kurumları olarak anadil, yabancı dil, sanat ve tasarım, bilimsel eğitimi bütünsel eğitimin ayrılmaz birer parçası olarak görüyoruz ve öğrencilerimizi bu vizyonla yetiştiriyoruz.

Rota Eğitim Kurumları STEM eğitimi ile projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı uyguluyor. Böylece düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.