Okul Öncesi

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

1. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oryantasyon çalışmaları: Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı heyecan, kaygı ve korku duyabilirler. Okulun ilk günlerinde öğrencilerin uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler yapılır. Uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerle birebir çalışmalar yapılarak velilerine bilgi verilir.

Bireysel görüşmeler: Sınıf içi gözlemler, veli ve öğretmenlerin geribildirimleri sonucu öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik birebir görüşmeler yapılır.

Grup Çalışmaları: Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, sosyalleşmelerini sağlama, problem ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek amacıyla ihtiyaçlarına yönelik olarak grup çalışmaları yapılır.

Sınıf içi gözlemler: Sınıf içi gözlemlerde amaç, öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesidir. Özellikle farklı derslerde öğrencilerin grup içindeki davranışları, derse katılımları, dikkat süreleri, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenir ve değerlendirilir.

Uygulanan Testler ve Ölçekler;

Snellen Göz Tarama Testi: Çocuklarda görme kusurları çoğu zaman fark edilmeyebilir. Göz kusurları öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller. Eğitim öğretimin daha verimli gerçekleşmesi için öğrencilerimize “Snellen Göz Tarama Testi” uygulanır.

Hazırbulunuşluk Ölçeği: 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimize “Hazır Bulunuşluk Ölçeği” uygulanır. Bu ölçeğin amacı çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmektir.

Sosyal Beceri Eğitimi;

Bir bireyin sosyal beceriler kazanması küçük yaşlarda başlar. Sosyal beceri eğitiminin amacı başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kurallara uyum sağlayan ve toplumsal değerleri benimseyen, sorumluluk sahibi, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf içerisinde;

* İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri (dinleme, soru sorma, teşekkür etme, yardım isteme, bir gruba katılma özür dileme, ikna etme vb.),

* Grupla bir işi yürütme becerileri (grupta iş bölümüne uyma, sorumluluk alma, başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma),

* Duygulara yönelik beceriler (kendi duygularını anlama, ifade etme, başkalarının duygularını anlama) konusunda etkinlikler yapılır.

Pozitif Davranışlar Eğitimi;

21. yüzyılda teknolojinin hızla ilerlemesi yaşamımızın kalitesini artırsa da kişiler arası ilişkilerimizi zayıflatmıştır. Bu durum da bazı kültürel değerlerimizin öneminin azalmasına neden olmuştur. Rehberlik olarak amacımız; öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, dürüstlük, yardımlaşma, sorumluluk gibi değerleri kazanmalarını da sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda önceden belirlenen konular sınıf içi etkinliklerle öğrencilerimize aktarılır.

2. VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri: Öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi paylaşmak ve öğrencilerimizin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi, okul-aile işbirliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu işbirliğini artırmak ve çocuklarımızın gelişim sürecinde onları desteklemek için velilerimiz de rehberlik servisimizden randevu alarak sorularını paylaşabilirler.

Veli Seminerleri: Velilerimizi çeşitli konularda bilgilendirmek, anne baba olma ve çocuk yetiştirme konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla yıl içerisinde seminerler düzenlenir. Seminerler rehber öğretmenlerimiz ve konusunda uzman psikologlar tarafından verilmektedir.

Yapılan Seminerlerimizden Bazı Konu Başlıkları:

· Okula Başlama Sürecinde Anne Baba Tutumları ve Okul Fobisi

· Doğru Anne-Baba Tutumları ve Aile İçi İletişim Teknikleri

· Çocuklarımıza Hedef Koymayı Öğretmek ve Onlarda Çalışma Davranış Becerisi Geliştirmek

· Mutlu Çocuk, Mutlu Yetişkin, Mutlu Aile için Dengeli Anne Baba Tutumları ile Çocuğa Sınır Koymak

· Günümüz Çocukları, Teknoloji ve Biz

· Kişisel Farkındalık

· İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri ve Okul

· Çocuğun Cinsel Kimliğini Kazanmasında Anne-Babanın Rolü

· Çocuğunuzun Daha Dikkatli Olmasını İster Misiniz?

· İlkokula Hazır Mıyım?