Abalone Strateji ve Zeka Oyunu

5.sınıfların matematik uygulamaları dersinde öğrencilere “Abalone Oyunu” tanıtıldı ve kuralları hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ikişerli gruplar halinde oyunu oynadılar. Bu oyun sayesinde problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi, farklı bakış açıları oluşturabilmeleri, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri, konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri sağlanmış oldu.

15 Ocak 2018

Bu İçeriği Paylaş