ÖZEL ROTA ORTAOKULU
Özel Rota Ortaokulu öğrenci alımı, RBS (Rota Bursluluk Sınavı) ve Rehberlik görüşmesi ile yapılır. Özel Rota Ortaokulu, öğrencilerin aldıkları bursu ortaokul sonuna kadar geçerli sayar.

Özel Rota Ortaokulu, akademik çalışmalarının yanı sıra proje okulu olma hedefindedir. Öğrencilerimiz düşünen, üreten, özgüvenleri yüksek öğrenciler olarak yetiştirilirler.

Her öğrenci sosyal, sportif ve sanatsal anlamda yeteneği ölçüsünde çaba gösterir. Sanatın herhangi bir alanına ilgi duyan, bir spor dalı ile uğraşan, özgüveni yüksek, akademik anlamda da kapasitesinin en üst düzeyine çıkabilen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Akademik çalışmalarımızın temelinde birey vardır. Tam öğrenme modeline dayalı olarak, deneme sınavları sonucuna göre bireyin eksik olduğu noktalar tespit edilir ve akademik çalışmalar başlatılır.

BİREBİR ÇALIŞMALAR
Öğrencilerimizin, okul yönetimince kabul edilebilir nitelikteki devamsızlıklarından kaynaklanan ya da benzer herhangi bir nedenle ortaya çıkan konu eksiklerinde sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisiyle birebir çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda hedef, öğrencimizin konu eksiklerinin giderilmesi ve en kısa zamanda sınıf seviyesine ulaştırılmasıdır.

HAFTA SONU KURSLARIMIZ

Okulumuzda hafta sonu yapılan akademik kurslarımızda konu tekrarlı etkinlikler ve test çözümleri uygulanır. Öğrencilerimize hem eksik konularını belirlemede hem de test çözüm tekniğini öğrenmede destek olunur. Hafta sonu uygulanan kurslarımız aynı hafta işlenen konuların pekiştirilmesi yönünde olduğu için sınıf ortamında çeşitli aktivitelerle konular daha etkin şekilde tekrar edilir.

Hafta sonu kurslarında 5. sınıflarımızda İngilizce; 6.,7.,8. sınıflarımızda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri dersleri işlenir.OLİMPİYAT TAKIMLARIMIZ
Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında sınav ile takımlar seçilir. Seçilen takımlar ile üst düzey akademik çalışmalar ders saatleri dışında yapılır. Ülke çapındaki çeşitli sınav ve yarışmalarda okulumuzu bu takımlar temsil eder.

SPOR KULÜBÜ
Spor kulübümüz, Türk sporuna Atatürkçü, çağdaş, sağlıklı ve sportif genç nesiller kazandırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında sevgi, saygı, hoşgörü, takımdaşlık, sorumluluk ruhu gibi değerleri vazgeçilmez değerler olarak görmektedir.

Bu değerler içinde eğitim kalitesinden ödün vermeden, mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenciye kaliteli bir ortamda spor yapma olanağı sağlamayı, öğrencileri takım kadrolarına hazırlamayı, çağdaş, güvenli ve sağlıklı spor alanlarında çocuklarımızın talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak koşulsuz sporcu memnuniyetini sağlayabilmeyi, sporu yayabilen ve yaygın olarak yaptırabilmeyi; centilmenlik ruhuna sahip, rakibine saygı duyan, kendisini önemseyen, çevresini koruyan, arkadaşlarını, ailesini, ülkesini seven ve milli takımlarda hizmet verebilmeyi de hedeflemekteyiz.


MERKEZİ SINAVLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
8. sınıflarda liselere geçiş sınavına yönelik, üst düzey çalışmalar yapılır. Sınavın kazanımlarına yönelik yoğunlaştırılmış program uygulanır, her hafta işlenen konuları kapsayan deneme sınavı uygulanır. Deneme sınavları değerlendirilirken konu eksiklerine yönelik çalışmalar planlanır. Akademik dersler, hafta sonu kurslarında konu tekrarları ve bol soru çözümleriyle desteklenir. Merkezi sınavlara 10 gün kala hızlandırma programı uygulanır. Bu dönemde deneme sınavlarının sıklığı arttırılarak konular pekiştirilir. Rehberlik Servisimiz tüm yıl boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi daha güdülenmiş olarak sınava hazırlar.

YABANCI DİL
Rota Koleji, evrensel eğitim standartlarını İngilizce eğitimine yansıtmıştır. İngilizce derslerinde üç öğretmen ile eğitim verilmektedir. İngilizce dersleri, iki Türk öğretmen ve bir yabancı öğretmen ile akıllı tahta sistemi üzerinden interaktif olarak işlenmektedir.

Okulumuzda, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitim verilmektedir. İnteraktif eğitim programları ile derslerimizi destekliyoruz. Bunun yanı sıra kitapların akıllı tahta ile uyumu sağlanarak, derslerimizi daha keyifli ve verimli hale getiriyoruz.OKUMA SAATİ
İlkokuldan lise seviyesine kadar tüm Rota Koleji öğrencileri, kitap okuma alışkanlığı kazanmak için birinci ders saatinin ilk on beş dakikasında kitap okurlar. Kitap okuma projesi Türkçe Bölümü tarafından kontrol edilir.

SOSYAL ETKİNLİK VE KULUPLER
Rota Koleji olarak amacımız öğrenciyi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır. Bu amaçla öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım etmeye çalışmaktayız. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarımız öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler niteliktedir. Bu çalışmalarla öğrencimiz hem paylaşım hem dayanışma hem de demokratik yaşamı öğrenerek özgüven ve ekip çalışmasıyla analitik düşünme ve liderlik yetenekleri geliştirir, yaşama hazırlanırlar.

TEKNOLOJİ
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması, toplumun her alanını olduğu gibi eğitim uygulamalarını da etkilemektedir. Çünkü teknoloji, toplum ve eğitim arasında çok yakın bir ilişki vardır. Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etkin duruma getirilmesinde önemli rolü olan iki temel ögedir. Teknoloji insanoğluna, eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerilerden daha etkin, daha verimli biçimde yararlanabilmesinde, onları daha sistemli ve bilinçli olarak uygulayabilmesinde yardımcı olur. Çağımızda, eğitim uygulamalarına teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler oldukça önemlidir. Biz, Rota Eğitim Kurumları eğitimcileri ve yöneticileri olarak bu durumu oldukça önemsemekteyiz. Eğitim çalışmalarımızı daha kaliteli biçimde götürebilmek için çağdaş eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından etkili bir biçimde yararlanıyoruz. Buradan hareketle Rota Eğitim Kurumları olarak teknolojik olanaklardan yararlanmak suretiyle öğrenme-öğretme ortamını daha da zenginleştirmek adına “Akıllı Tahta”yı tüm sınıflarımızda etkin bir şekilde kullanmaktayız. Bunun yanı sıra 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bilişim Teknolojileri derslerinde gelişmiş MAC laboratuvarları, Fen ve Teknoloji derslerinde de 3D Fen laboratuvarlarımız da kullanıma sunulmuştur.