Özel Rota Fen Lisesi, öğrenci alımını kendi uyguladığımız RLYS (Rota Lise Yerleştirme Sınavı) ile gerçekleştirmektedir. Okulumuza kayıtlar bu sınavın sonucundan akabinde gerçekleşmektedir.
2011 yılında eğitim öğretime başlayan Özel Rota Fen Lisesi’nde öğretim süresi 4 yıldır. Özel Rota Fen Lisesi, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları teşvik edilir. Ayrıca özellikle11.sınıf ve son sınıfta yoğunlaştırılan üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar periyodik olarak yapılan konu tarama ve deneme sınavları ile sınanıp eksik kalan konuların ve becerilerin geliştirilmesi için ek çalışmalar yapılır.
Özel Rota Fen Lisesi’nde öğrencilerin pozitif bilimlerin bilgi alt yapısını kavramaları, alan derslerini temelden başlayarak hedef odaklı öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Özel Rota Fen Lisesi’nin öğrencileri hayallerindeki bilimsel geleceği eleştirel bakış açısı, objektif öğrenim anlayışı ve araştırma becerisiyle kariyere dönüştürme şansı elde ederler.
Özel Rota Fen Lisesine her yıl 2 sınıf öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.
Özel Rota Fen Lisesi’nde öğretim Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Programı uygulanmaktadır. Özel Rota Fen Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Müfredatının yanı sıra yoğun olarak TYT-YKS çalışmaları ile öğrencilerin üniversiteye hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Akademik kadro, alanlarında uzman, yüksek öğrenimli öğretmenlerden oluşmaktadır.
Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri, modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarında yapılmaktadır.
“Bilim Danışma Kurulu” ile projeler ve araştırmalara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Öğretmenlerimiz tarafından 3-4 kişilik öğrenci gruplarıyla “Ulusal Bilim Olimpiyat Kurulu” sınavlarına hazırlık yapılmaktadır.
TYT’ye ve YKS’ye hazırlık çalışması yapılmaktadır ve bu çalışmalar ders saatleri dışında da yürütülmektedir.
Tüm gruplarda deneme sınavları yapılmakta, ölçme değerlendirmeden alınan sonuçlara göre rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek eksik kaldığı tespit edilen konular mutlaka tekrar edilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere tanıtım amaçlı geziler düzenlenerek üniversiteye giriş sınavına motive olmalarına yardımcı olunmaktadır.
Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
Rehberlik Servisi tarafından mesleki bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.