• TR
 • EN
 • "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır."

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Felsefemiz
  Bölümümüz, eğitim felsefemizle paralel olmakla birlikte Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, Türkçenin gücünü, değerini ve zenginliğini kavrayan ve bunu sürekli geliştirmeye çalışan; eleştirel düşünen, edebiyat ve sanat sevgisi kazanmış; yaratıcı, kültürlü, okuma alışkanlığına sahip olan, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gerçekleştirdiğimiz tüm akademik ve kültürel çalışmalar bu doğrultuda ilerlemektedir.


  Hedeflerimiz
  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
  1. Anadili bilincini kazanmış bireyler yetiştirmek,
  2. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
  3. Öğrencilerin sanat sevgisi kazanmasını ve estetik duygularının canlanmasını sağlamak,
  4. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, kendilerini doğru ve yeterli şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak,
  5. Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri hakkında anlama, eleştirme ve yorumlama gücüne sahip olmalarını sağlamak,
  6. Öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
  7. Türk ve dünya edebiyatından seçme eserleri okumak, yorumlamak ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak,
  8. Yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarını içselleştirmek,
  9. Öğrencilerin maddi ve manevi değerlerin farkına varmasını sağlamak,
  10. Öğrencilerin çok yönlü gelişiminde Türkçe dersinin payına düşeni yapmak,
  11. Kitap, dergi, bülten çıkararak yukarıdaki hedeflere hizmet etmektir.


  Öğretim Programı
  Ortaokulda Türkçe derslerinde yürütülen programda dil bilgisi, anlama, dinleme, fikir yürütme, yaratıcı çalışmalar bir arada yürütülmektedir. Metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları yapılmakta, öğrencilerin fikir yürütme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Dil bilgisi derslerinde kuralların öğrenilmesinin yanı sıra dili iyi kullanma için çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla hem metin çözümleme dersleri hem de dil bilgisi dersleri birbirlerine bağlı olarak ilerlemektedir. Kuralları özümseyen öğrenciler, metinleri okurken anlarken ve incelerken bu kurallar doğrultusunda incelemelerini yapmaktadır.
  Yaratıcı düşünmeyi desteklemek amacıyla öğrencilerimiz, derslerimizde öykü, deneme, roman gibi türler yazmaya teşvik edilmektedir; her hafta yapılan kompozisyon çalışmaları bunu desteklemektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmesine yardımcı olmak için, onları seçilen konularda yazdırmakta, düşündürmekte ve konuşturmaktadır.
  Anadolu ve fen lisesinde ise Türk edebiyatı dersinde öğrenciler, öncelikle Türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerle birlikte sanat metinleri başta olmakla birlikte her türlü metni inceleyebilmektedir. Bunun yanı sıra Türk kültürünü öğrenip bunu metinlerde incelemektedirler. Edebiyat sevgisi ve okuma zevki kazanan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde Türk edebiyatına hizmet etmiş yazar ve şairler hakkında geniş bilgiye sahip olmaktadır.
  Dil ve anlatım dersinde ise, Türk dilinin incelikleri, kuralları, zenginliği çerçevesinde ilerlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı düşünme gücüne sahip, çağdaş bireyler yetiştirilmektedir. Türkçenin ifade ve yorumlama gücüyle birlikte derslerdeki etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle konuşma ve yazma becerileri gelişmektedir.
  Konular bütün sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı derslerde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortam sağlanmakta, öğretmen her zaman aktaran değil, gerektiğinde rehber konumunda bulunmaktadır.

  Etkinliklerimiz
  “Türkçe Haftası” kapsamında 1. ve 2. dönem belli aralıklarla öğrencinin daha aktif olduğu soru çözüm günleri düzenlenmekte ve belirtilen tarih aralığında öğrencilerimizin eksikleri öğretmen rehberliğinde giderilmektedir.
  “Her Aya Bir Yazar” projesiyle öğrencilerimizin okuma alışkanlığı zenginleştirilmekte ve öğrencilerimiz her ay bir yazarı tanımaktadırlar.
  Okuma alışkanlığıyla birlikte öğrencilerimizin yazma yetisini de güçlendirmek, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak için sınıf içi yazma faaliyetlerinin dışında; ilçe, il ve ulusal çapta her türlü şiir, öykü, makale, tiyatro vb. yazıları yazma yarışmasına öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.
  Öğrencilerimizin yıl boyunca yazdığı yazılar, yılsonunda kitap haline getirilmektedir.
  Yazma alışkanlığını bir kültür haline getirmek ve yetenekli öğrencilerin bu daldaki başarılarına rehber olmak amacıyla Ege bölgesi genelinde “Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Yarışması” düzenlenmektedir.
  Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak ve dilimizdeki yabancı sözcüklerin kullanımını azaltmak amacıyla her yıl öğrencilerimize konuyla ilgili proje çalışmaları verilmektedir.
  Türkçe- Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak, öğrencilerimizi dilimizin tarihinde ve zenginliğinde buluşturmak için gerekli çalışmaları yürütmek gayretindeyiz.

  Yayınlarımız

  Türkçe - Edebiyat Bülteni 2014-2015

  Rota Arkadaş

  Rota Kültür ve Sanat Dergisi

  Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Kitabı

  Düş Günlüğü

  Etkinlik Etkinlik
  Dilek YARDIMCI - Söyleşi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Oyunu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm ortaokul
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Oyunu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yazar, Tolga GÜMÜŞAY
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  31 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kütüphaneler Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Tiyatrolar Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Tiyatro Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Düş Günlüğü Ödül Töreni
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise
  Etkinlik Etkinlik
  Koray AVCI ÇAKMAN - Söyleşi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Hicabi DEMİRCİ - Atölye çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Hanzade SERVİ - Söyleşi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kerem IŞIK - Atölye çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Şubat 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Hüsnan ŞEKER - Atölye çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Şiir Dinletisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Şiir ve Müzik Dinletisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Aralık 2019
  Saat Saat
  40 Dakika
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Asuman PORTAKAL - Söyleşi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Asuman PORTAKAL - Söyleşi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lise Öğretmenler Tiyatrosu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm öğretmenler
  Etkinlik Etkinlik
  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  29 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu ve Bahçe
  Uygulayan Uygulayan
  Almanca Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm okul
  Etkinlik Etkinlik
  Söyleşi, Habib BEKTAŞ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Çiğdem ODABAŞI - Atölye çalışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yazar söyleşi, Çiğdem ODABAŞI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri