• TR
 • EN
 • "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır."

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Felsefemiz
  Bölümümüz, eğitim felsefemizle paralel olmakla birlikte Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, Türkçenin gücünü, değerini ve zenginliğini kavrayan ve bunu sürekli geliştirmeye çalışan; eleştirel düşünen, edebiyat ve sanat sevgisi kazanmış; yaratıcı, kültürlü, okuma alışkanlığına sahip olan, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gerçekleştirdiğimiz tüm akademik ve kültürel çalışmalar bu doğrultuda ilerlemektedir.


  Hedeflerimiz
  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
  1. Anadili bilincini kazanmış bireyler yetiştirmek,
  2. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
  3. Öğrencilerin sanat sevgisi kazanmasını ve estetik duygularının canlanmasını sağlamak,
  4. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, kendilerini doğru ve yeterli şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak,
  5. Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri hakkında anlama, eleştirme ve yorumlama gücüne sahip olmalarını sağlamak,
  6. Öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
  7. Türk ve dünya edebiyatından seçme eserleri okumak, yorumlamak ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak,
  8. Yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarını içselleştirmek,
  9. Öğrencilerin maddi ve manevi değerlerin farkına varmasını sağlamak,
  10. Öğrencilerin çok yönlü gelişiminde Türkçe dersinin payına düşeni yapmak,
  11. Kitap, dergi, bülten çıkararak yukarıdaki hedeflere hizmet etmektir.


  Öğretim Programı
  Ortaokulda Türkçe derslerinde yürütülen programda dil bilgisi, anlama, dinleme, fikir yürütme, yaratıcı çalışmalar bir arada yürütülmektedir. Metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları yapılmakta, öğrencilerin fikir yürütme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Dil bilgisi derslerinde kuralların öğrenilmesinin yanı sıra dili iyi kullanma için çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla hem metin çözümleme dersleri hem de dil bilgisi dersleri birbirlerine bağlı olarak ilerlemektedir. Kuralları özümseyen öğrenciler, metinleri okurken anlarken ve incelerken bu kurallar doğrultusunda incelemelerini yapmaktadır.
  Yaratıcı düşünmeyi desteklemek amacıyla öğrencilerimiz, derslerimizde öykü, deneme, roman gibi türler yazmaya teşvik edilmektedir; her hafta yapılan kompozisyon çalışmaları bunu desteklemektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmesine yardımcı olmak için, onları seçilen konularda yazdırmakta, düşündürmekte ve konuşturmaktadır.
  Anadolu ve fen lisesinde ise Türk edebiyatı dersinde öğrenciler, öncelikle Türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerle birlikte sanat metinleri başta olmakla birlikte her türlü metni inceleyebilmektedir. Bunun yanı sıra Türk kültürünü öğrenip bunu metinlerde incelemektedirler. Edebiyat sevgisi ve okuma zevki kazanan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde Türk edebiyatına hizmet etmiş yazar ve şairler hakkında geniş bilgiye sahip olmaktadır.
  Dil ve anlatım dersinde ise, Türk dilinin incelikleri, kuralları, zenginliği çerçevesinde ilerlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı düşünme gücüne sahip, çağdaş bireyler yetiştirilmektedir. Türkçenin ifade ve yorumlama gücüyle birlikte derslerdeki etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle konuşma ve yazma becerileri gelişmektedir.
  Konular bütün sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı derslerde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortam sağlanmakta, öğretmen her zaman aktaran değil, gerektiğinde rehber konumunda bulunmaktadır.

  Etkinliklerimiz
  “Türkçe Haftası” kapsamında 1. ve 2. dönem belli aralıklarla öğrencinin daha aktif olduğu soru çözüm günleri düzenlenmekte ve belirtilen tarih aralığında öğrencilerimizin eksikleri öğretmen rehberliğinde giderilmektedir.
  “Her Aya Bir Yazar” projesiyle öğrencilerimizin okuma alışkanlığı zenginleştirilmekte ve öğrencilerimiz her ay bir yazarı tanımaktadırlar.
  Okuma alışkanlığıyla birlikte öğrencilerimizin yazma yetisini de güçlendirmek, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak için sınıf içi yazma faaliyetlerinin dışında; ilçe, il ve ulusal çapta her türlü şiir, öykü, makale, tiyatro vb. yazıları yazma yarışmasına öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.
  Öğrencilerimizin yıl boyunca yazdığı yazılar, yılsonunda kitap haline getirilmektedir.
  Yazma alışkanlığını bir kültür haline getirmek ve yetenekli öğrencilerin bu daldaki başarılarına rehber olmak amacıyla Ege bölgesi genelinde “Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Yarışması” düzenlenmektedir.
  Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak ve dilimizdeki yabancı sözcüklerin kullanımını azaltmak amacıyla her yıl öğrencilerimize konuyla ilgili proje çalışmaları verilmektedir.
  Türkçe- Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak, öğrencilerimizi dilimizin tarihinde ve zenginliğinde buluşturmak için gerekli çalışmaları yürütmek gayretindeyiz.

  Yayınlarımız

  Türkçe - Edebiyat Bülteni 2014-2015

  Rota Arkadaş

  Rota Kültür ve Sanat Dergisi

  Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Kitabı

  Düş Günlüğü

  Etkinlik Etkinlik
  GAZİEMİR ORTAOKUL Tiyatro Oyunu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Saat Saat
  15.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BORNOVA ORTAOKUL Tiyatro Oyunu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Saat Saat
  15.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Gösterisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lise Tiyatro Oyunu-BORNOVA
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Nisan 2023
  Saat Saat
  15.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lise Tiyatro Oyunu-GAZİEMİR
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Nisan 2023
  Saat Saat
  15.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Fatma PEŞEMEN DİRİCAN Atölye GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Nisan 2023
  Saat Saat
  15.00-1
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Fatma PEŞEMEN DİRİCAN Atölye BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Nisan 2023
  Saat Saat
  10.00-12.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Düş Günlüğü Ödül Töreni GAZİEMİR-BORNOVA
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Nisan 2023
  Saat Saat
  09.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Atay SÖZER (Söyleşi) GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Nisan 2023
  Saat Saat
  10.00-12.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Atay SÖZER (Söyleşi) BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Nisan 2023
  Saat Saat
  14.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sevim AK (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Nisan 2023
  Saat Saat
  10.00-12.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sevim Ak - Söyleşi BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Nisan 2023
  Saat Saat
  14
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Hakan BIÇAKCI Söyleşi GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Nisan 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Nisan 2023
  Saat Saat
  09.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ferit AVCI (Söyleşi)--GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mart 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mart 2023
  Saat Saat
  14.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ferit AVCI (Söyleşi)--BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mart 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mart 2023
  Saat Saat
  10.00-12.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Küçük Prens (Atölye)-GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mart 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Mart 2023
  Saat Saat
  10.00-12.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Küçük Prens (Atölye)-BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mart 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Mart 2023
  Saat Saat
  14.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ocak 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Ocak 2023
  Saat Saat
  14.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Aralık 2022
  Saat Saat
  14.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Muzaffer SUNGUR (Söyleşi)-GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Aralık 2022
  Saat Saat
  14.30
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Şiir Dinletisi-GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Aralık 2022
  Saat Saat
  15.00-16.00
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Şiir ve Müzik Dinletisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yonca ELDENER Söyleşi BORNOVA LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Aralık 2022
  Saat Saat
  09.00-12.00
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yonca ELDENER Söyleşi GAZİEMİR LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Aralık 2022
  Saat Saat
  13.00-15.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9., 10., 11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Öğretmenler Günü Kutlama Programı GAZİEMİR-BORNOVA LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Öğrenciler
  Etkinlik Etkinlik
  Öğretmenler Günü Kutlama Programı GAZİEMİR-BORNOVA ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Öğrenciler
  Etkinlik Etkinlik
  Ortaokul Orkestra Konseri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Son Kişot ve Sincaplar" Aydın BALCI Söyleşisi -GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Son Kişot ve Sincaplar" Aydın BALCI Söyleşisi- BORNOVA-ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Derya ÖGETÜRK(ATÖLYE)- BORNOVA-ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-13.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Derya ÖGETÜRK(ATÖLYE)- BORNOVA-LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Kasım 2022
  Saat Saat
  14.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Derya ÖGETÜRK (ATÖLYE)-GAZİEMİR ORTAOKUL
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Kasım 2022
  Saat Saat
  10.00-13.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Derya ÖGETÜRK (ATÖLYE)-GAZİEMİR-LİSE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Kasım 2022
  Saat Saat
  14.00-16.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İzmir Kitap Fuarı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  31 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  İzmir Fuar Alanı
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İzmir Kitap Fuarı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  31 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  İzmir Fuar Alanı
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Lise Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  29 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Okullar
  Etkinlik Etkinlik
  Söyleşi, İlkay MARANGOZ (Gaziemir-Bornova Kampüsleri)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Ekim 2022
  Saat Saat
  11.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Türk Dil Bayramı Etkinlikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Eylül 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2022
  Saat Saat
  09.00-09.40
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Türkçe ve Edebiyat Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Öğrenciler