• TR
 • EN
 • “Rehberlik; bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Y.Kuzgun)

  Amacımız:

  Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

  Rota Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

  Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

  • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
  • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
  • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.
  • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.
  • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.
  • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
  • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
  • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.
  • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 12.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

  Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

  Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

  Etkinliklerimiz:

  • Velilerimize rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önüne alarak, belirlenen konularda, okul - aile işbirliğini içerisinde “Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf ve okul ortamında diğer zümrelerle uygulanabilir etkinliklerde kazanımlar sağlarız.
  • “Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimize genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.
  • Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği dışında seminerler düzenlemektedir.

  Etkinlik Etkinlik
  FUTBOL TURNUVASI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Halı saha
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TERCİH DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TERCİH DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YAZ TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Özgüven Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Anasınıfı Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Adil Olmak Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Anasınıfı Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ortaokul Tanıtımı ve Ortaokula Uyum Sağlama Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Meslek Tanıtımı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  REHBERLİK PAYLAŞIM GÜNÜ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bir Elin Nesi Var? İki Elin Sesi Var.
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Olumlu Özelliklerimiz
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  PeaBody Resim Kelime Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkilerinin Pekiştirilmesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Doğruluk-Dürüstlük Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Empati-Adil Olmak Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  EMPATİ BECERİSİ,ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE AKRAN BASKISI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4 D-E SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4 A-B-C SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3 D-E SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3 A-B-C SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2 A-B SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2 C-D-E SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1 D-E SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1-A-B-C SINIFI VELİLERİ
  Etkinlik Etkinlik
  MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİĞİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Nezaket Kuralları-Barış Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Anasınıfı Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6 Yaş öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEIER Cümle Tamamlama Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sorumluluklarımız
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  BURDON Dikkat Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ZAMAN YÖNETİMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEYİN ÖĞRENME VE TEST TEKNİKLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İLETİŞİM BECERİLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Sabır Etkinliği"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Nezaket Kuralları-Barış Etkinliği"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zorba Davranışlar Karşısında Sınır Koymayı Başarabilme
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İsteme Biçimim - Kişilerarası İlişkiler
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Paylaşmak Güzeldir
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Pozitif Davranışlar Eğitimi (Sabır Etkinliği)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Şubat 2022
  Saat Saat
  09:00
  Yer Yer
  Anasınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Pozitif Davranışlar Eğitimi (Nezaket Kuralları-Barış Etkinliği)
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Şubat 2022
  Saat Saat
  09:30
  Yer Yer
  Anasınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEST TEKNİKLERİ VE SINAVDA BAŞARILI OLMA
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5.,6. ve 7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Aktif Okul Yaşantısı ve İlkokul Tanıtım Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ara Dönem Tatil Yazısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  KARİYER GÜNLERİ, ÜNİVERSİTE BÖLÜM TANITIMLARI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Kaygısını Kontrol Altına Alma ve Nefes Egzersizi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  21 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Sabır-Sorumluluk Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Pozitif Davranışlar Eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ocak 2022
  Saat Saat
  09:00
  Yer Yer
  Anasınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Aktif Okul Yaşantısı ve İlkokul Tanıtım Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Ocak 2022
  Saat Saat
  16:30
  Yer Yer
  Rota Koleji Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlarımı Tanıyorum
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Ocak 2022
  Saat Saat
  09:00
  Yer Yer
  Anasınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlarımı Tanıyorum- İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlarımı Tanıyorum- İyi Dokunuş, Kötü Dokunuş
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  MESLEK SEÇİMİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. ve 8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YARATICI DÜŞÜNME, ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  KARİYER GÜNLERİ, ÜNİVERSİTE BÖLÜM TANITIMLARI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zorbalık Nedir?
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Davranıştan Davranışa
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  HEDEF BELİRLEME VE MOTİVASYON
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV STRATEJİLERİ VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Sabır-Sorumluluk Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Yardımlaşma Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Frankfurter Dikkat Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anaokulu Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ERGENLİK DÖNEMİ VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI-KİŞİSEL SINIRLAR
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkilerinin Pekiştirilmesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  GELİŞİM DÖNEMLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV STRATEJİLERİ VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SAĞLIKLI YAŞAM TBM-GELİŞİM DÖNEMLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  29 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Anne-Baba Tutumları Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ AKADEMİSİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Ortaokul Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÖFKE ENVANTERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÇOCUK HAKLARI VE FELSEFE GÜNÜ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ETKİLİ İLETİŞİM VE ÖFKE KONTROLÜ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkileri Sınıf Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkileri Sınıf Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Kaygısı Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Duygu Durumları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dikkat Geliştirme Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI- 7. sınıflar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI- 6. sınıflar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Veli Toplantısı - 4. Sınıflar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zaman Yönetimi, Zaman Çarkının Hazırlanması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI- 5. sınıflar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  VELİ TOPLANTISI- 8. sınıflar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlar Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SNELLEN Göz Tarama Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zaman ve Stres Yönetimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dikkat ve Konsantrasyon Eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. ve 12. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  1. Veli Akademisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı ve İlkokul Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  SNELLEN Göz Tarama Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Sorumluluk Duygusunun Kazandırılması"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 5 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Yardımlaşma-İş Birliği Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı 6 Yaş Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Çocuklarda Özgüven Geliştirmek
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zaman Yönetimi, Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEIER Cümle Tamamlama Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. ve 4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV KAYGISI ENVANTERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SAĞLIKLI YAŞAM-TBM-SINAV KAYGISI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  BEIER Cümle Tamamlama Envanteri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Resim Çiz Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SNELLEN Göz Tarama Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınav Kaygısı Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Temel Özbakım Becerileri Sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Temel Özbakım Becerileri Sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Verimli Ders Çalışma ve Test Çözme Teknikleri Semineri ve Broşürü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Çalışma Programı Hazırlama
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YAŞAM PENCEREM FORMU VE SINIF İHTİYAÇ ANALİZİNİN HAZIRLANMASI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Çalışma Programı Hazırlama
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÖĞRENME NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞİR
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  DERS SEÇİMİ - ÜNİVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV YÖNETİMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Duygularım
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Verimli Ders Çalışma ve Test Çözme Teknikleri ve Zaman Yönetimi Semineri ve Broşürü"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Sevgi-Saygı-Arkadaşlık Konusu-Özbakım ve Dengeli Beslenme Alışkanlıklarının Kazandırılması"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Anasınıfı Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLANMASI VE ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİN ANLATILMASI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. ve 6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yeni katılan öğrencileri için Öğrenci Tanıma Fişi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Eylül 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. ve 8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yaşam Pencerem Formu ve Sınıf İhtiyaç Analizinin Hazırlanması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Eylül 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Eylül 2021
  Saat Saat
  Yer Yer