• TR
 • EN
 • “Rehberlik; bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Y.Kuzgun)

  Amacımız:

  Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

  Rota Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

  Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

  • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
  • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
  • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.
  • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.
  • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.
  • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
  • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
  • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.
  • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 12.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

  Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

  Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

  Etkinliklerimiz:

  • Velilerimize rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önüne alarak, belirlenen konularda, okul - aile işbirliğini içerisinde “Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf ve okul ortamında diğer zümrelerle uygulanabilir etkinliklerde kazanımlar sağlarız.
  • “Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimize genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.
  • Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği dışında seminerler düzenlemektedir.

  Etkinlik Etkinlik
  ÜNİVERSİTE YAZ OKULLARI TANITIMI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Haziran 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞINA DOĞRU
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Haziran 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YKS SON HATIRLATMA
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Haziran 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  LİSE MEZUNİYET
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  31 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  STRES YÖNETİMİ SUNUMU
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  25 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ALAN SEÇİMİ VELİ GÖRÜŞMELERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ERGENLİK DÖNEMİ BİLGİLEMDİRME
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  MSÜ /YKS BAŞVURU
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Şubat 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Mart 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  GELECEĞİN MESLEKLERİ VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞI İÇİN 12 ÇOK GEÇ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Şubat 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  GELEEĞİN MESLEKLERİ ve DERS SEÇİMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Şubat 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÇALIŞMA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME PLANLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Şubat 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  YARATICI DÜŞÜNME, ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  KARİYER GÜNLERİ BÖLÜM TANITIMLARI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Ocak 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11., 12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zaman ve Stres Yönetimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dikkat ve Konsantrasyon Eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Zaman ve Stres Yönetimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. ve 10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  SINAV YÖNETİMİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  12. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  DERS SEÇİMİ VE ÜNİVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  ÖĞRENME NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞİR/ ÖĞRENME STİLİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Verimli Ders Çalışma ve YKS Sistemi Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Eylül 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  9.,10. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  YKS SUNUMU - TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Eylül 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  11., 12. sınıf öğrencileri