• TR
 • EN
 • Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır.
  Mustafa Kemal Atatürk

  Felsefemiz

  Fen bilimleri bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek; teknolojik imkânlardan yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek; sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olmalarını sağlamaktır.

  Hedeflerimiz

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme;

  • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama;

  • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;

  • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma;

  • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma;

  • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma;

  • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma;

  • Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme;

  • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama;

  • Laboratuvarda pratik beceriler kazanma hedeflerimizdir.

  Öğretim Programı

  Ortaokuldaki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın Vizyonu;

  Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen bilimleri okur-yazarı olarak yetişmesidir. Buna göre öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları; çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuvar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

  Lise Fizik - Kimya - Biyoloji Öğretim Programımızın vizyonu;

  Fizik, kimya ve biyoloji uygulamalarını öğrencilerimizin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenmelerini; olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarını; olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilmelerini; maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanmalarını; öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

  Ders konuları ezberci eğitimden uzak; analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

  Etkinliklerimiz

  Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri veli ile paylaşarak gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

  8 ve 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin sınav çalışmaları bire bir takip edilmektedir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirmekte ve buna göre çalışmalar şekillendirilmektedir.

  Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi araştırma projelerine yönlendirmekle beraber başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok araştırma proje yarışmalarına katılmaktayız. Öğrencilerimizin bu yarışmalarda aldığı ödüller, onların proje çalışmalarına olan ilgisini artırmaktadır.

  Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler, her yıl sonunda okulda düzenlediğimiz proje sergisinde sergilenmektedir.

  Ortaokul fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmaları ile birlikte Lego atölyesinde işlenen konulara paralel olarak Lego setleri ile derste öğrenilen bilgilerin uygulaması yapılmaktadır.

  Lego kulübü öğrencilerimizin oluşturduğu ortaokul ve lise robot takımlarımız FLL (Fırst Lego Ligi), WRO ( World Robot Olympiad) gibi ulusal ve uluslararası turnuvalarına hazırlanmaktadır.

  Astronomi kulübümüzde öğrencilerimize uzayın derinlikleri hakkında bilgi verilirken onlara kendi teleskoplarını yapma imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, uzay kampı ile birlikte yürüttüğü FEP ve Partner School Science Programı sayesinde NASA ile çeşitli bilimsel etkinlikleri VC (Video Konferans) üzerinden gerçekleştirirken bilimi etkin olarak öğrenmektedirler. Her yıl ekim ayında Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü ile birlikte hazırladığımız “Rota Kolejinden Gökyüzüne Açılan Pencere” temalı astronomi gecemizde gözlem ve etkinlikler yapmaktayız.

  Ortaokul öğrencilerimiz için düzenlediğimiz “Balonlu Araba”, “Mancınıklarımız Yarışıyor” ve “Rotanın Mucitleri” yarışmalarında öğrencilerimizin yaratıcılıkları gelişmekte, öz güven kazanmaları sağlanmaktadır.

  Bölüm olarak çevre ile ilgili etkinlikleri desteklemekte ve çevre ile ilgili proje yarışmalarına katılmaktayız.

  Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler düzenlenmektedir.

  Öğretim Programlarına uygun olarak davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle öğrencilerimizin güncel konular hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır.

  Etkinlik Etkinlik
  Bilim Şenliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Haziran 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul ve Lise Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilgi Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Haziran 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Haziran 2023
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim Şenliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  15 Mayıs 2023
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Mayıs 2023
  Saat Saat
  Yarım gün
  Yer Yer
  Okul Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rotanın Mucitleri Proje Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya AİDS Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Aralık 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Okulda Diyabet- Obezite Eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Sınıf içi etkinlik
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lösemili Çocuklar Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Kasım 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Kasım 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Mancınık Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Ekim 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Ekim 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Halı saha
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri