• TR
 • EN
 • Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır.

  Mustafa Kemal Atatürk

  Felsefemiz

  Fen bilimleri bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek; teknolojik imkânlardan yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek; sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olmalarını sağlamaktır.

  Hedeflerimiz

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme;

  • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama;

  • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;

  • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma;

  • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma;

  • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma;

  • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma;

  • Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme;

  • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama;

  • Laboratuvarda pratik beceriler kazanma hedeflerimizdir.

  Öğretim Programı

  Ortaokuldaki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın Vizyonu;

  Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen bilimleri okur-yazarı olarak yetişmesidir. Buna göre öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları; çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuvar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

  Lise Fizik - Kimya - Biyoloji Öğretim Programımızın vizyonu;

  Fizik, kimya ve biyoloji uygulamalarını öğrencilerimizin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenmelerini; olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarını; olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilmelerini; maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanmalarını; öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

  Ders konuları ezberci eğitimden uzak; analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

  Etkinliklerimiz

  Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri veli ile paylaşarak gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

  8 ve 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin sınav çalışmaları bire bir takip edilmektedir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirmekte ve buna göre çalışmalar şekillendirilmektedir.

  Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi araştırma projelerine yönlendirmekle beraber başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok araştırma proje yarışmalarına katılmaktayız. Öğrencilerimizin bu yarışmalarda aldığı ödüller, onların proje çalışmalarına olan ilgisini artırmaktadır.

  Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler, her yıl sonunda okulda düzenlediğimiz proje sergisinde sergilenmektedir.

  Ortaokul fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmaları ile birlikte Lego atölyesinde işlenen konulara paralel olarak Lego setleri ile derste öğrenilen bilgilerin uygulaması yapılmaktadır.

  Lego kulübü öğrencilerimizin oluşturduğu ortaokul ve lise robot takımlarımız FLL (Fırst Lego Ligi), WRO ( World Robot Olympiad) gibi ulusal ve uluslararası turnuvalarına hazırlanmaktadır.

  Astronomi kulübümüzde öğrencilerimize uzayın derinlikleri hakkında bilgi verilirken onlara kendi teleskoplarını yapma imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, uzay kampı ile birlikte yürüttüğü FEP ve Partner School Science Programı sayesinde NASA ile çeşitli bilimsel etkinlikleri VC (Video Konferans) üzerinden gerçekleştirirken bilimi etkin olarak öğrenmektedirler. Her yıl ekim ayında Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü ile birlikte hazırladığımız “Rota Kolejinden Gökyüzüne Açılan Pencere” temalı astronomi gecemizde gözlem ve etkinlikler yapmaktayız.

  Ortaokul öğrencilerimiz için düzenlediğimiz “Balonlu Araba”, “Mancınıklarımız Yarışıyor” ve “Rotanın Mucitleri” yarışmalarında öğrencilerimizin yaratıcılıkları gelişmekte, öz güven kazanmaları sağlanmaktadır.

  Bölüm olarak çevre ile ilgili etkinlikleri desteklemekte ve çevre ile ilgili proje yarışmalarına katılmaktayız.

  Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler düzenlenmektedir.

  Öğretim Programlarına uygun olarak davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle öğrencilerimizin güncel konular hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır.

  Etkinlik Etkinlik
  Bilim Şenliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Mayıs 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Mayıs 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Lise bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Etkinlik Etkinlik
  DNA Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Lise bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Etkinlik Etkinlik
  Eko-street
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Kimya Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Nisan 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Nisan 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Orman Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  "Pozitif Davranışlar Eğitimi Özgüven Konusu"
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Anasınıfı Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5 Yaş öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim ve Teknoloji Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Mart 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi -Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Şubat 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Şubat 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Dokuz Eylül Üniversitesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise Fen Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınıf İçi Bilgilendirme Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Ocak 2022
  Saat Saat
  09:00
  Yer Yer
  Ortaokul Sınıfları
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. Sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Kanser-Gıda Bilgilendirmesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kanser-Gıda konulu bilgilendirme
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Ocak 2022
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Ocak 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rotanın Mucitleri Proje Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim ve Teknoloji Haftası- Çeşitli gösteri ve deneyler
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Mart 2022
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya AİDS Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Aralık 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  8. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Öğretmenler Günü Kutlama Programı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Matematik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm Okullar
  Etkinlik Etkinlik
  Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencilerinin Drama Gösterisi
  Etkinlik Etkinlik
  Okulda Diyabet- Obezite eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. Sınıf Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lösemili Çocuklar Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları ve derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lösemili Çocuklar Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Mancınık Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Ekim 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Ekim 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Kampüs Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rotada Gökyüzüne Açılan Pencere
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Eylül 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Kampüs Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilimsel Gezi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Eylül 2021
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2021
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Astronomi Kulübü Öğrencileri