• TR
 • EN
 • Felsefemiz:

  Rota Anaokulu, çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedef alan yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesini destekleyen çocuk dostu bir eğitim anlayışına sahiptir.

  Eğitim – Öğretim Programımız:

  Okulumuzda; okulöncesi eğitim ve öğretim programına ve yönetmeliklere uygun olarak öğrencilerimizin psikomotor, bilişsel, dil, sosyal gelişim alanlarına destek olmakta, öz bakım becerilerini geliştirmenin yanı sıra karşılaştıkları zorlukları özdenetim sağlayarak aşan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Okul öncesi eğitim programımızdaki tüm çalışmalar ve uygulamalarımızda birden fazla kuram ve/veya kuramcının görüşlerinden esinlenmekteyiz. Yalnız bu konudaki prensibimiz bir kuram ve/veya kuramcının görüşlerinin tümüyle ve aynen uygulanması yerine, görüşlere temel oluşturan felsefeleri benimsemektir. Okulumuzda eğitim programları; öğrencilerimizin günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olay ve durumlardan yola çıkarak oluşturulmuştur. Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kolaydan zora, basitten karmaşığa, genelden özele doğru aşamalı bir şekildedir. Gün içi etkinliklerimizde çocukların yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulanmasında çeşitli materyallerden faydalanmaktayız.

  Çocukların yeni bir dil öğrenme yetenekleri küçük yaşlarda çok ileri düzeydedir. Özellikle okul öncesi eğitim programında, ikinci bir dilin yer alması çocuğun dil ve zihinsel gelişiminde büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İNGİLİZCE ve ikinci yabancı dil olarak ALMANCA önemli bir yer tutmaktadır.

  Okulumuzda yabancı dilleri fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce ve Almanca dil eğitimi, AKTİF ÖĞRENME metoduyla verilmektedir. Günlük hayatın içinde eğlenerek ve yaratıcılıkları desteklenerek İngilizceyi keşfeden çocuklar, yeni bir dili öğrenmenin keyfini yaşarlar. Almancayı da iki dilin birbirine yakın olması nedeniyle okul yaşantıları boyunca ikinci bir yabancı dil olarak öğrenme fırsatı bulurlar. Çeşitli bedensel aktiviteler, el becerileri etkinlikleri ve yaratıcı çalışmalar gün içindeki programa yayılmıştır. Amacımız çocukların bu dili anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve İngilizce düşünme becerilerini güçlendirmektir. Öğrencilerimizin yabancı diller ile ilk tanışmaları şarkı, tekerleme, hikâye ve basit oyunlarla gerçekleşir.

  İngilizce derslerimiz yaş gruplarına göre programlanmakta olup Almanca derslerimiz 6 yaş sınıflarımızda başlamaktadır.

  Okulumuzun Eğitim Sürecindeki Öncelik Hedefleri
  1. Eğitimde öğrencilerimizin ve ailelerin etkin katılımını sağlamak esastır.

  2. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, onun gereksinimlerini karşılamalıdır.

  3. Öğrenme konusunda çocuk - merkezli ve araştırmacı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

  4. Eğitimimiz öğrencilerimizin bildiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır.

  5. Oyun öğrencilerimiz için en uygun öğrenme yöntemidir.

  6. Her öğrencinin kendine özgü özelliğe sahip ayrı bir birey olduğu kabul edilir.

  7. Eğitim programımızla öğrencinin, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.

  8. Eğitim yaklaşımımız öğrencilerimizin kendi potansiyellerini en üst sınırına ulaşmalarına yardımcı olmalıdır.

  9. Okul öncesi dönemde verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.

  10. Öğrencilerimizin kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.

  11. Öğrencilerimizin hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

  12. Eğitimimizde fırsat eşitliği sağlanır.

  Anaokulu olarak öğrencilerimizin hayal güçlerinin geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz.

  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Kitap kurtları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Haziran 2020
  Saat Saat
  1 saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Kitap kurtları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Haziran 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yılsonu Gösterisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Haziran 2020
  Saat Saat
  Yılsonu Gösteri
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yılsonu Gösterisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Haziran 2020
  Saat Saat
  2 saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Yılsonu Gösterisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Haziran 2020
  Saat Saat
  2 saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  tiyatro, Haydi biraz eğlenelim
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Mayıs 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Haydi biraz eğlenelim
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Mayıs 2020
  Saat Saat
  10.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Proje Gezisi ‘’Bitkiler’’
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Mayıs 2020
  Saat Saat
  2 saat
  Yer Yer
  Ege Üniversitesi Botanik bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İngilizce portfolyo sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mayıs 2020
  Saat Saat
  10.00
  Yer Yer
  İngilizce Sınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  İngilizce Portfolyo Sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  İngilizce Sınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  İngilizce Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İngilizce portfolyo sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Mayıs 2020
  Saat Saat
  10.00
  Yer Yer
  İngilizce Sınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Ramazan Eğlencesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Mayıs 2020
  Saat Saat
  1 saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İngilizce Portfolyo Sunumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  İngilizce Sınıfı
  Uygulayan Uygulayan
  İngilizce Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Dünyamızı seviyoruz
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Nisan 2020
  Saat Saat
  1 saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Nisan 2020
  Saat Saat
  2 Saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Dünyamızı seviyoruz
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Nisan 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Okul Öncesi Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Şenliği - Survivor
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Nisan 2020
  Saat Saat
  2 Saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Pafin, Gezici Kütüphane
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezici kitabevi Pafin
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Nisan 2020
  Saat Saat
  1 saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rota Bilim Günü Etkinliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Mart 2020
  Saat Saat
  1 saat
  Yer Yer
  Fen laboratuvarı
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  2. Veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Mart 2020
  Saat Saat
  10.00 -16.00
  Yer Yer
  İlkokul sınıflar
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro Bu tiyatro bizim
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Mart 2020
  Saat Saat
  10.00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  tiyatro, Bu tiyatro bizim
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Mart 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Proje gezisi ‘’Uzay’’
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  27 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2020
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Proje gezisi ‘’Uzay’’
  Uygulayan Uygulayan
  Anasınıfı Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Haydi spor yapalım
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Şubat 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Vitaminler mi? Mikroplar mı?
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Ocak 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Ocak 2020
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Yetenekli Çocuklar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Aralık 2019
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıflar
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Alay etme lütfen!
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Kasım 2019
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ekim 2019
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tiyatro, Küçük Kahramanlar
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Ekim 2019
  Saat Saat
  10:00-11:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Sınıf Öğretmenleri Bölümü Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencileri